Florida Toastmasters Committee

DSCN9938 (2)

Paul Muller –  President

 

Vivien Katzav  Vice President Education

Vivien Katzav Vice President Education

 

 

 

 

 

 

 

 

Karen Gray Vice President Membership

Karen Gray Vice President Membership

 

 

 

 

 

Dawn Hemming - IPP

Dawn Hemming – Vice President Public Relations

 

 

 

 

 

 

Glen Campbell - Secretary

Glen Campbell – Secretary

 

 

 

 

 

 

 

Jakkie Muller - Treasurer

Jakkie Muller – Treasurer

 

 

 

 

 

Alex Muller - Sergeant at Arms

Alex Muller – Sergeant at Arms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Knights - Immediate Past President

Tim Knights – Immediate Past President

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Details

President Paul Muller 082 929 7981 paulthomasmuller@gmail.com
VP Education Vivien Katsav 082 600 8428 vivien@katzavconsulting.co.za
VP Membership Tino Chadyiwa 083 397 7222 chadyiwat@gmail.com
VP PR Dawn Hemming 082 330 9215 gaildawnhemming@gmail.com
Secretary Glen Campbell 073 538 9560 glencampbell@telkomsa.net
Treasurer Jakkie Muller 084 400 1424 jakkie1985@gmail.com
Sergeant- at-Arms Alex Muller 071 883 5576 Angrycatfish4@gmail.com
IPP Tim Knights 082 894 7542 timknights@telkomsa.net